Klimaatwerf

Wie is VZW Klimaatwerf?

Welkom bij VZW Klimaatwerf, dé werfleider voor een duurzame toekomst! Samen met onze partners, energiecoöperaties ZuidtrAnt en Zonnewind, en de gemeenten Berlaar, Boechout, Edegem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel zetten wij ons in voor de transitie naar een duurzame lokale gemeenschap in de rand van Antwerpen en de Voorkempen. Ons doel? Iedereen laten genieten van hernieuwbare energie, ook wie de omschakeling niet kan betalen.

Bij VZW Klimaatwerf staan we voor energieonafhankelijkheid, duurzaamheid en een betere toekomst voor iedereen.

Onze troeven

Je krijgt onafhankelijk en deskundig advies.

Je krijgt hulp in contracten voor complexe situaties zoals bewoners van appartementen of huurders/ verhuurders.

Je hebt steeds een aanspreekpunt, ook in geval van problemen.

Een burgerinitiatief door en voor burgers uit je buurt.

De materialen of installaties en geselecteerde firma’s voldoen aan hoge technische en kwaliteitsvereisten.

Wie inschrijft heeft snel een offerte voor zonnepanelen of een renovatieadvies.

Je krijgt een gunstige prijs. Wij onderhandelen voor concurrentiële voorwaarden.

Je krijgt heldere garanties op je installatie of renovatiemaatregel. Zo worden op daken met asbestbekleding geen zonnepanelen geplaatst en moet het dak geïsoleerd zijn of op zijn minst “isoleerklaar“ aan de binnenkant.

Ons team

Marleen, Emma, Jelle en Peter

Het coöperatief verhaal

KlimaatWerf komt voort uit energiecoöperaties ZuidtrAnt en Zonnewind. Elks actief in eigen regio. Een energiecoöperatie is een krachtige gemeenschapsbeweging die zich inzet voor een duurzame en lokale energietoekomst. Ons doel is om de overgang naar groene energie te versnellen en tegelijkertijd de lokale gemeenschap te versterken. Dit door actief samen te werken met de overheid, de particulieren en de verschillende sectoren van de economie. In lijn met de ICA principes versterken we de coöperatieve beweging.

Wat maakt een energiecoöperatie uniek? Allereerst hebben alle leden inspraak in beslissingen en profiteren ze direct van de opbrengsten. Of het nu gaat om zonnepanelen op het dak van een school, een windmolenpark in de buurt of andere duurzame initiatieven; leden dragen bij aan de verduurzaming van hun omgeving en delen in de voordelen.

Bij onze energiecoöperaties draait het niet alleen om het opwekken van groene energie. We creëren ook bewustwording, educatie en betrokkenheid binnen de gemeenschap. Samen werken we aan een duurzame toekomst, waarbij iedereen een rol kan spelen in het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen.

Word lid van onze energiecoöperatie en ontdek hoe we samen kunnen bouwen aan een schonere, duurzamere en meer veerkrachtige toekomst voor ons allemaal. Samen staan we sterk! Een coöperatie kenmerkt zich door Ze willen samenwerken voor de drie grote doelgroepen: de overheid, de particulieren en de verschillende sectoren van de economie.

 

ZuidtrAnt is geïnitieerd door burgers uit verschillende transitiegroepen uit de zuidrand van Antwerpen. Repaircafé’s, energie-infoavonden en het klimaatevent in Lier brachten in 2013 een groep gelijkgestemden samen die besloten echt iets te gaan doen!  De coöperatie is present in de agglomeratie van de stad Antwerpen, met een aantal projecten, maar tracht ook actief te zijn in de stad zelf en buiten de zuidrand van Antwerpen. 

ZuidtrAnt telt momenteel 950 coöperanten. 

Zonnewind is opgestart in Zandhoven maar ondertussen actief in de ganse Voorkempen waarin burgers samenkomen om te investeren in energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. De bedoeling is om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en om de energieproductie voor een stuk in eigen handen te nemen. Wat ons allen nog wat centen opbrengt ook.

Zonnewind telt ruim 300 coöperanten .