Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vragen over KlimaatWerf. 

ZonneWerf: Zonnepanelen, thuisbaterijen, ...

Is investeren in zonnepanelen rendabel ?

Jazeker, een belangrijke factor is de hoge elektriciteitsprijs. De kostprijs van zonnepanelen blijft verder dalen. Dit zorgt ervoor dat de terugverdientijd van de investering varieert tussen 7 en 12 jaar.

Ik heb nog geen digitale meter, hoe zit dat als ik zonnepanelen laat installeren?

Zodra je installatie is aangemeld bij Fluvius nemen zij contact met je op om een digitale meter te plaatsen. Je kan de digitale meter niet weigeren.

 

Het systeem met digitale meter:

Je krijgt een vergoeding voor de elektriciteit die je terug op het elektriciteitsnet zet. Je sluit een terugleveringscontract af met je huidige of een andere energieleverancier. De V-test van de VREG kan helpen bij jouw keuze. Deze test vergelijkt bij de verschillende energieleveranciers zowel de afname- als de terugleveringscontracten. Er bestaan terugleveringscontracten met vaste en variabele prijzen. Je kan een terugleveringscontract afsluiten met een andere partij dan jouw leverancier.

 

Eigen verbruik (zelfverbruik)

Als eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter haal je het maximum rendement uit je installatie door zoveel mogelijk stroom te gebruiken op het ogenblik dat de zonnepanelen stroom produceren. Dat is op het moment dat de zon schijnt. Hierdoor doe je minder een beroep op elektriciteit die via het elektriciteitsnet wordt aangeleverd.

Door het plannen van het gebruik van toestellen als jouw afwasmachine, wasmachine en droogkast op momenten dat er veel zonneproductie is, kan je jouw eigen verbruik op jaarbasis tot op 35% krijgen.

Door o.a. het opladen van een thuisbatterij of van een elektrische wagen, het verwarmen van sanitair warm water via een warmtepompboiler kan dat in de toekomst zelfs evolueren tot een eigen verbruik van 65% of meer.

Hoeveel panelen heb ik nodig voor een elektrische auto?

Met 6 à 8 panelen op je dak, kan je met je elektrische auto jaarlijks 10.000 km rijden.

Kan ik met batterijen volledig energie-onafhankelijk worden?

Neen, batterijen zijn op dit ogenblik nog heel duur en daarom slechts geschikt voor het opslaan van energie gedurende enkele uren/dagen en dus zeker niet voor het opslaan van elektriciteit in de zomer om deze in de winter te gebruiken. Het is dus beter (of toch zeker véél goedkoper) om aan het net gekoppeld te blijven.

Plaats ik mijn zonnepanelen best in verschillende oriëntaties?

Zonnepanelen worden meestal geplaatst in één beschikbaar dakvlak. Soms zijn er mogelijkheden om de zonnepanelen te plaatsen in meerdere oriëntaties. Het voordeel hiervan is dat de productie van zonne-energie beter gespreid wordt over de hele dag, en je dus meer ter plekke kan verbruiken. Je eigenverbruik is dus hoger, waardoor u minder nettarieven betaalt.

Moet ik veranderen van energieleverancier bij het plaatsen van zonnepanelen?

Ook al wordt het verbruik volledig gedekt met zonne-energie, dan moet u nog steeds aangesloten blijven bij een energieleverancier. Dit kan gerust bij je huidige leverancier, maar het kan ook interessant zijn om over te schakelen naar een energieleverancier die geen vaste abonnementskosten aanrekent.

Met de V-test van de VREG kan je de verschillende energieleveranciers vergelijken.

Heeft een PV-installatie veel onderhoud nodig?

Neen. In sommige gevallen kan de productie van zonnepanelen wel verlagen door hardnekkig vuil (bijvoorbeeld in de stoffige omstandigheden van een bouwwerf, op plaatsen met veel vogels…). In dat geval kan het sporadisch reinigen van de zonnepanelen wel nuttig zijn. Heel zelden loopt er iets mis met de panelen of de omvormer. Hiervoor heb je garantie. De meeste merken voorzien dan ook een bijdrage voor de aannemer, zodat de herstelwerkzaamheden voor de klant helemaal gratis zijn.

Wat kunnen huurders & verhuurders doen ?

Een huurder zal altijd in overleg moeten gaan met de verhuurder om zonnepanelen te plaatsen. De huurder moet het goed immers in dezelfde staat teruggeven als waarin hij het ontvangen heeft. De plaatsing van zonnepanelen op het dak wijzigt de structuur van het gehuurde goed. Hoe dan ook worden de afspraken best duidelijk in het huurcontract neergeschreven, zowel wat de kostprijs van de werken betreft als het lot van de panelen bij het einde van de huur.  Zo kan men bijvoorbeeld voorzien dat de verhuurder bij het einde van de huur automatisch eigenaar wordt van de panelen, maar dat hij de huurder een vergoeding betaalt voor de (rest)waarde van de installatie.

De verhuurder kan in principe zelf beslissen om zonnepanelen te plaatsen en kan en mag de stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen verkopen aan zijn huurder. Er moeten altijd goeie afspraken worden opgenomen in het huurcontract. Als de eigenaar beslist om opgewekte stroom aan de huurder door te verkopen, moet daarvoor een prijs per eenheid afgesproken worden. Dat moet een prijs zijn die in de lijn ligt van de prijzen op de markt.

Er moet ook duidelijk in het huurcontract vermeld staan wie moet instaan voor het onderhoud van de zonnepanelen.

Verhuurders zijn eigenaar van de elektrische aansluiting en ontvangen de Vlaamse premie voor zonnepanelen .

Zie ook : Wat is energiedelen en wat zijn energiegemeenschappen?

Moet ik mijn dak volledig volleggen met panelen?

De ideale grootte van je installatie is niet alleen afhankelijk van de grootte van jouw dak, maar ook van jouw verbruik. In het nieuwe tariefsysteem krijg je wel een vergoeding voor op-het-net geïnjecteerde energie, maar deze vergoeding is beperkt. Jouw jaarverbruik is een richtwaarde voor het bepalen van het vermogen van jouw installatie. Als vuistregel stellen we dat je +/-30% van jouw productie zelf zal verbruiken.

Hoe lang gaat mijn PV-installatie mee?

I. Zonnepanelen gaan lang mee. Er zijn geen bewegende onderdelen, waardoor slijtage heel beperkt is. De standaard vermogensgarantie bij zonnepanelen is dat ze na 25 jaar nog 80% van hun maximum produceren, met een maximale afname van 0,6% per jaar. De door ons aangeboden panelen scoren hierop nog beter. (zie type panelen)

II. De omvormer bevat veel elektrische componenten, waardoor die sneller stuk gaat. Dit is echter heel afhankelijk van de producent. Degelijke omvormers gaan tot 25 jaar mee, terwijl de basismodellen het veel vroeger kunnen begeven. De garanties bij Zonnewerf variëren van 10 tot 25 jaar.

III. Naast de componenten, is er ook nog de plaatsingsgarantie van de aannemer (tegen schade aan het dak) van 10 jaar.

IV. Je hebt natuurlijk niets aan garantie bij een failliet bedrijf. Klimaatwerf kiest daarom steeds voor financieel sterke bedrijven, zowel bij de producent (via TIER-kwalificatie) als bij de aannemer.

Zijn zonnepanelen echt ecologisch?

De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren bedraagt tegenwoordig minder dan 10% van de energie die het zonnepaneel ooit zal voortbrengen. In Europa moeten oude zonnepanelen volgens de WEEE-richtlijn (Waste from Electrical and Electronic Equipment) behandeld worden. Dit wil zeggen dat 85% van het gewicht van de zonnepanelen hergebruikt of gerecycleerd moet worden. Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat met enkel het hergebruik van het glas, aluminium frame en koper vaak al aan deze richtlijn voldaan wordt. De recyclage van de zonnecellen zelf gebeurd momenteel nog onvoldoende, op dit vlak kan en moet er zeker nog vooruitgang geboekt worden.

Kan ik een energielening krijgen?

Klimaatwerf bekijkt samen met de klant of bijvoorbeeld de Vlaamse Energielening mogelijk is en bezorgt hierover de nodige informatie. Ook de eigen bank biedt dikwijls zeer voordelige “groene leningen voor energiebesparende maatregelen” aan die een PV-installatie mogelijk maken voor iedereen én de totale energiekost per maand ondanks de lening toch daalt.
De zon schijnt voor iedereen, toch?

Kan ik mijn dag/nacht-teller behouden?

Ja, aangezien de teller niet meer terugdraait, lijkt een dag/nachtteller voordeliger aangezien de prijzen in het daltarief lager liggen.

Voor het deel distributienettarieven is sinds 2022 het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief afgeschaft. Distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij u thuis of bij uw onderneming te brengen. Deze afschaffing geldt niet voor het deel elektriciteitskosten op uw factuur, dit wordt namelijk bepaald door de energieleverancier. Energieleveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met verschillende energieprijzen voor uw dag- versus nachtverbruik.

Is het voordelig om nu al batterijen aan te schaffen met de digitale meter?

Sinds juli 2019 wordt er in België overgeschakeld op digitale meters. Deze meters zullen op elk moment in staat zijn om te meten of je verbruikte elektriciteit uit het elektriciteitsnet komt (duur) of rechtstreeks uit je zonnepanelen (goedkoop). Hierdoor kan het voordelig worden om batterijen te plaatsen en zo een groter deel van je energie uit de zonnepanelen te halen. De overheid wil hiermee de (over)belasting van het net tegengaan, zoals nu al in Duitsland het geval is.

Meer concreet wordt het soms interessant om een batterij aan te schaffen indien u een digitale meter heeft. Onze berekeningen tonen aan dat bij een vermogen van uw installatie boven 5kWp de terugverdientijd van een batterijsysteem onder de 10 jaar kan duiken. Om de volgende redenen kan dit een rendabele investering zijn:

I. Aangezien met een digitale meter je alle opgewekte energie die niet ter plekke in huis wordt verbruikt, terug moet aankopen, is het belangrijk je eigenverbruik zo groot mogelijk te maken. Het eigenverbruik is het deel van de opgewekte zonne-energie die onmiddellijk en ter plekke wordt verbruikt. Zonder batterij is dit eigenverbruik ongeveer 1/3e van de productie. Je elektriciteitsrekening daalt dus met 1/3e . Heb je een thuisbatterij, dan verdubbelt je eigenverbruik (van 1/3e naar 2/3e ). Hierdoor daalt je elektriciteitsrekening tot 1/3e van vóór de situatie zonder zonnepanelen.

II. Sinds 2023 is ook het capaciteitstarief in voege. Dan worden de netkosten niet enkel berekend op basis van jouw verbruik, maar ook op basis van jouw piekvermogen. Hoe meer elektrische apparaten tegelijkertijd draaien, hoe hoger je piekvermogen en hoe meer je betaalt. Een thuisbatterij kan dit piekvermogen serieus afvlakken, en je betaalt daardoor minder netkosten.

Wat is energiedelen en wat zijn energiegemeenschappen?

Gezamenlijk investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw is vandaag niet interessant omdat de opbrengst van de installatie aan één bewoner of alleen aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw toekomt. Andere bewoners hebben daar weinig baat bij. Maar vanaf 1 januari 2022 kan de opgewekte zonne-energie op het gebouw verdeeld worden onder verschillende bewoners van het appartementsgebouw.

Burgers, lokale besturen en ondernemingen kunnen vanaf 1 juli 2022 ook zelf groenestroomleverancier worden. Iemand met zonnepanelen bijvoorbeeld zal de stroom die hij niet zelf verbruikt, kunnen verkopen aan een andere persoon: een buur, familielid, vriend, collega, ondernemer,… De rechtstreekse verkoop van persoon aan persoon heet peer-to-peer. Afnemers van die verkoop hoeven dat alleen te melden aan Fluvius. Die neemt de praktische regeling op zich en zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de leveranciers, zodat de elektriciteitsfactuur automatisch wordt aangepast.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar energiegemeenschappen. Energiedelen gaat dan niet enkel meer over zonne-energie maar over alle vormen van hernieuwbare energie. Wie zich (lokaal) verenigt in een energiegemeenschap, zal in groep kunnen investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een grote batterij in de wijk, laadpalen voor elektrische wagens … De kosten van de investering en de voordelen die eruit voortvloeien, worden in dat geval verdeeld onder de leden van de energiegemeenschap . Een lokaal bestuur bijvoorbeeld kan samen met buurtbewoners een energiegemeenschap oprichten en zonnepanelen plaatsen op het dak van de sporthal. Het teveel aan opgewekte stroom kan rechtstreeks verdeeld worden onder de deelnemende buurtbewoners.

Zowel energiedelen als persoon-aan-persoon-verkoop wordt mogelijk voor wie beschikt over een digitale meter en heeft alleen een effect op de energiecomponent (de geleverde elektriciteit) van de factuur.

RenovatieWerf: een EPC-attest, BENOvatie-advies, ...

Ik zou graag een EPC-audit laten uitvoeren maar ik weet nog niet of ik wil renoveren, kan dat?

Het doel van onze renovatiebegeleiding is zoveel mogelijk mensen op weg helpen bij de energetische renovatie van hun woning of appartement. We hopen steeds dat onze begeleiding je aanzet om maatregelen uit te voeren om je energieverbruik te verlagen. Misschien heb je na het advies nog even tijd nodig om na te denken of de nodige budgetten te verzamelen? Misschien ga je met ons advies zelf aan de slag? Dan hebben we daar uiteraard alle begrip voor. Er is geen verplichting tot renoveren na het opmaken van het EPC.

Ik heb een recent EPC-attest, is het dan nog nodig dat ik een nieuwe laat opstellen?

Ja, er is altijd een nieuw EPC nodig.

Elk project vertrekt vanuit de opmaak van een EPC-attest. Dit certificaat is essentieel om inzicht te krijgen in de huidige energieprestatie en situatie van je woning. Vanuit dit EPC-attest wordt je persoonlijk advies opgemaakt. Aan de had van dit advies kan je beslissen één of meer maatregelen uit te voeren.

Het is zo dat de gegevens van een EPC niet kunnen worden doorgegeven tussen energie-deskundigen. Een EPC-deskundige heeft voor je woning berekeningen gemaakt en aan de hand daarvan een EPC opgesteld. Onze EPC-deskundige heeft geen toegang tot die berekeningen en moet die daarom zelf maken om de gevolgen van maatregelen te kunnen inschatten en simuleren.

Ik ben al bezig met verbouwingen, kan ik dan nog instappen in het traject van RenovatieWerf?

Neen, de BENOvatiecoach is er om je te ontzorgen. Het is dan ook aangeraden om hem of haar vanaf de start van je project te betrekken en niet op een later moment. Onze BENOcoach komt dus ook niet tussen op een werf waar al allerlei dingen gebeuren.

Heb ik nog recht op een eind-EPC na mijn verbouwing?

Ja, je krijgt van ons een herinnering als je traject is afgelopen en de renovatie volledig is afgerond. De EPC-deskundige komt dan kort opnieuw langs en bezorgt je een eind-EPC. Enkel door ons begeleide maatregelen worden opgenomen in het eind-EPC. Er is geen meerkost.

Ik ontving het persoonlijk advies document en wens geen maatregel uit te voeren, wat nu?

We vragen je steeds te antwoorden op het persoonlijk adviesdocument. Dus ook als je niet wenst te renoveren. Want als je niet wenst verder te gaan kunnen wij jou het definitieve eind EPC bezorgen. Je hebt 3 maanden de tijd om een keuze te maken.

Hoeveel tijd heb ik om te beslissen of ik – na het verkrijgen van het advies – maatregelen ga uitvoeren?

In je adviesdocument staan de voorgestelde maatregelen die je woning energie-efficiënter maken. Daarnaast wordt een ruwe inschatting van de kosten gemaakt. Hiermee heb je normaal voldoende informatie om te beslissen welke maatregelen je gaat uitvoeren. Je hebt drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. Let op: het traject van de Burenpremie van de overheid loopt tot eind 2025. Hierna kunnen we geen maatregelen meer (gratis) begeleiden. Dat wil zeggen dat de werken uitgevoerd moeten zijn op 31 december 2025.

Beslis je geen maatregel uit te voeren dan vragen we je dit uiterlijk 3 maanden na het ontvangen van het adviesdocument te laten weten. Dan kunnen we je proef-EPC omzetten in een definitief-EPC.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De overheid geeft premies voor de maatregelen die betrekking hebben op het energetisch vlak van de woning. De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een kosteloze begeleiding:

  • dakisolatie of zoldervloerisolatie
    isolatie van buitenmuren (aan de buiten- en binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond
  • plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepompboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

Per woning is er een premie voor twee maatregelen. Als je kiest voor 3 of meerdere maatregelen, betaal je zelf 400 euro excl btw per maatregel voor de begeleiding.

Ook als je een maatregel uitvoert die niet onder bovenstaande lijst valt is de kost van de begeleiding voor jou. Omdat in deze gevallen geen premies van de overheid worden toegekend.

Ik heb mijn akkoord gegeven voor het uitvoeren van een maatregel. De werken zijn begonnen maar ik wil niet verder. Kan dit?

Dat is mogelijk, maar de kosten voor begeleiding zijn dan voor jou. Als de maatregel vroegtijdig gestopt wordt ontvangen wij geen subsidie via Fluvius en betaal je zelf het bedrag van 400 euro per maatregel die niet is voltooid. Dit is excl. btw.

Kan ik ook zonnepanelen leggen binnen mijn traject van RenovatieWerf?

Omdat zonnepanelen niet onder de energetische maatregelen gelden waarvoor de Burenpremie is toegekend, kunnen we hier geen begeleiding voor geven. Daarom richtten we ZonneWerf op. We raden je dan ook altijd aan in te schrijven bij Zonnewerf, bij interesse in zonnepanelen, een thuisbatterij of laadpaal. Hier krijg je een vrijblijvende offerte en het advies is volledig gratis. De BENOcoach kan de doorverwijzing begeleiden. Dit hoeft hiervoor dus niet als één van de twee gratis maatregelen opgenomen te worden. Bovendien is het zonde om zonnepanelen – waar de begeleiding bij zonnewerf gratis is – dan al als één maatregel in te vullen.

Hoeveel kost het hele traject?

Dankzij de Burenpremie van Fluvius kunnen we de kosten heel erg reduceren. Toch is er nog een kleine kost voor jou. We maken onderscheid naargelang het pand. Deze prijzen zijn incl BTW: 

  • Appartement: 250 EUR
  • Gesloten bebouwing: 305 EUR
  • (Half)open bebouwing: 365 EUR

Hiervoor krijg je een proef-EPC, aansluitend gepersonaliseerd adviesdocument. En als je nadien kiest voor begeleiding krijg je gepersonaliseerde begeleiding bij de werken voor twee maatregelen. Nadien krijg je een eind-EPC van je gerenoveerde woning en we verwijzen je door voor de premieaanvragen. Kortom een totale ontzorging. Voer je minstens één van de geadviseerde maatregelen uit? Dan krijg je na het traject het stop EPC-certificaat
terugbetaald. Dit komt neer op 150 euro incl. btw. De kostprijs geldt voor het hele traject, er zijn geen kortingen wanneer men niet voor de begeleiding kiest. Een EPC attest (inclusief simulaties en eind-EPC) heeft een gemiddelde marktwaarde van 300 EUR.

Wens je begeleiding bij meer dan 2 maatregelen? Dan is er een extra kost van 400 euro excl. btw per maatregel.

Als ik een EPC wil laten maken, vind ik online veel goedkopere tarieven. Waarom is jullie traject zo duur?

Het traject van RenovatieWerf is gericht op mensen met plannen om hun woning te energetisch te renoveren. We bieden in dit traject dan ook veel meer aan dan enkel een EPC-attest. Je ontvangt van ons een proef-EPC, en aansluitend een gepersonaliseerd adviesdocument. Als je nadien kiest om werken uit te voeren, krijg je gepersonaliseerde begeleiding bij de werken voor twee maatregelen. Op het einde van je verbouwing maken we een eind-EPC van je gerenoveerde woning en we verwijzen je door voor de premie-aanvragen.

Heb je enkel een EPC-attest nodig voor de verkoop of verhuur van je woning? Dan raden we je aan om online op zoek te gaan naar een EPC-deskundige.

Niet gevonden wat u zoekt?