Wij wijzen je de weg naar de zon

Met het project “Zonnewerf” willen energiecoöperaties Zonnewind en ZuidtrAnt meer burgers aanmoedigen en ondersteunen om eigen zonnestroom op te wekken. Met een objectief en gratis advies en een doorlopende samenaankoop van zonnepanelen ontzorgen we iedereen met interesse van a tot z. Het project loopt over verschillende jaren en je kan je permanent aanmelden.

Een Zonnedak is wel degelijk een duurzame en goede keuze, daar bestaan soms nog misverstanden over. Met een helder advies en door voldoende tijd te besteden aan een traject, willen we de drempels wegnemen.

We haalden de mosterd voor deze Zonnewerf bij onze bevriende coöperatie Energent cvba en wordt ook al toegepast door de buren van Klimaan cvso en Campina Energie. Samen zorgden zij voor een boost van zonnedaken in hun regio.

Ook in 2023 blijven zonnepanelen een interessante investering

Injectie, autoconsumptie, digitale teller, thuisbatterij, capaciteitstarief,… Laat deze moeilijke woorden je niet tegenhouden, want zonnepanelen zijn nog steeds een rendabele investering.

In 1 – 2 – 3 – 4 – 5 naar een zonnedak

1

Inschrijven

Vul het inschrijvingsformulier in en plan zo een afspraak. Ondervind je problemen daarbij, stuur een e-mail of neem contact op via telefoon.

2

Advies

Op het door jou gekozen moment belt een medewerker van Zonnewerf je op.

3

Persoonlijk voorstel

Je ontvangt een persoonlijk voorstel dat rekening houdt met je huidig en toekomstig elektriciteitsverbruik, oriëntatie en toestand van je dak.

4

Detailofferte

Nog steeds geïnteresseerd? Eén van de door ons geselecteerde firma’s komt langs voor de opmaak van een detailofferte.

5

Opvolging

De geselecteerde firma plant de installatie zo snel als mogelijk in . Tot slot zorgt Zonnewerf voor de kwaliteitscontrole en nodige documentatie.

Schrijf je nu in! 

Met de steun van de stad Antwerpen.

Voor iedereen!

Niet enkel eigenaars van een woning zijn welkom bij onze samenaankoop. Ook huurders, verhuurders, bewoners van appartementen,… kortom alle groepen voor wie het niet evident is om zonnestroom te gaan opwekken binnen de huidige wetgeving. Maar… sinds januari 2022 is energiedelen mogelijk voor bewoners van appartementsgebouwen en sinds 1 juli 2022 kunnen eigenaars van zonnepanelen stroom kunnen ‘verkopen’ of gratis schenken aan bijvoorbeeld buren, vrienden of familie. Doorgaans blijven dit moeilijkere dossiers, maar wij willen op zijn minst de nodige toelichting geven en de mogelijke opties op tafel leggen.
Een PV-installatie is een goede investering, maar we zijn er ons van bewust dat niet iedereen dit zomaar kan betalen. Ook al vrees je de aankoop niet zelf te kunnen financieren, meld je aan, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Vele mensen zijn trouwens verrast door de gunstige prijzen doordat de kost van de panelen de laatste jaren fors is gezakt.
Voor verenigingen en KMO’s bekijken we de specifieke situatie en kunnen we eventueel een voorstel op maat maken via derdepartijfinanciering.
Tot slot nog een belangrijke opmerking. Aangezien de levensduur van een PV-installatie meer dan 25 jaar bedraagt, is het belangrijk dat het dak waarop de panelen komen ook zolang voort kan zonder aanpassingen. Zo worden op daken met asbestbekleding geen zonnepanelen geplaatst en moet het dak geïsoleerd zijn of op zijn minst “isoleerklaar“ aan de binnenkant.

Voorbeelden van projecten

Voor en na van: dak met zonnepanelen.