03 361 89 88

info@klimaatwerf.be

Hoe verloopt mijn traject? In 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 naar BENOvatie

1

Inschrijven

Schrijf je in via het online formulier . Vervolgens ontvang je een uitgebreide infofiche over onze manier van werken, de overeenkomst én een offerte voor de opmaak van het EPC. Bezorg ons de ondertekende offerte en overeenkomst terug, en je project kan van start!

2

Opmaak EPC-attest

De EPC-deskundige contacteert je telefonisch voor een eerste afspraak. Bij het plaats bezoek leg je best bouwplannen en informatie over je energieverbruik al klaar. Na het plaats bezoek maakt onze EPC-deskundige een voorlopig EPC-attest op.

3

Advies

Nu gaat de BENOcoach aan de slag. Hij/zij maakt je persoonlijk advies op. Tijdens een digitaal gesprek overlopen de EPC-deskundige en de benovatiecoach samen met jou het EPC en dit bijhorend advies. Jullie bekijken samen welke maatregelen je kan uitvoeren.

4

Begeleiding

Als je besloten hebt om een maatregel uit te voeren, kan je beroep doen op begeleiding van de Benovatiecoach. De benovatiecoach vraagt voor jou offertes op, bespreekt deze met je en brengt je in contact met de aannemer.

Beslis je geen maatregelen uit te voeren, vraag je het definitieve EPC aan. 

 

5

Opvolging

De aannemer maakt een contract met jou en voert de werken uit. De benovatiecoach controleert samen met jou of de werken correct werden uitgevoerd. Na uitvoering van de maatregelen ontvang je een eind-EPC. Dit zit inbegrepen in de prijs die je bij de start betaalde. 

6

Begeleiding Plus

Heb je meer dan 2 maatregelen die je wil uitvoeren of wil je een maatregel uitvoeren die niet valt onder de burenpremie, dan betaal je 600 euro per maatregel voor de begeleiding.

Hoeveel kost de BENOvatiebegeleiding?

De opmaak van het EPC-attest wordt vergoed door de klant zelf. Hier komt Fluvius niet in tussen. In sommige gemeenten kan je wel een subsidie krijgen, check zeker de mogelijkheden en voorwaarden bij je gemeente. De prijs voor een EPC-attest verschilt tussen een gesloten en open bebouwing:

Gesloten bebouwing – 302,5 euro

(Half)Open bebouwing – 363 euro

Het advies en de begeleiding voor de uitvoering van 2 maatregelen is gratis voor jou. Deze begeleiding wordt vergoed met de burenpremie van Fluvius. Wens je nog begeleiding voor de uitvoer van een derde of vierde maatregel? Dan betaal je zelf 600 euro voor de begeleiding per extra maatregel.

De volgende maatregelen komen in aanmerking: dakisolatie of zoldervloerisolatie, isolatie van buitenmuren, vloerisolatie op volle grond, plafondisolatie, hoogrendementsbeglazing, installatie van een zonneboiler, warmtepompboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.